February 7, 2007

Indicatie van effecten Financieel kader 2008-2011

Deze notitie bevat een indicatieve analyse van de ex-ante budgettaire effecten van het Financieel kader van het coalitie-akkoord. De maatregelen in het Financieel kader worden in de komende maanden door het nieuwe kabinet nader uitgewerkt.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about