March 7, 2008

Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao

Tijdens het spoeddebat in de Tweede Kamer over de politie-cao (27 februari 2008) heeft de minister van BZK toegezegd om het Centraal Planbureau te vragen de inkomensgevolgen van het eindbod voor een nieuwe politie-cao van 13 februari 2008 te bepalen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about