7 maart 2008

Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao

Tijdens het spoeddebat in de Tweede Kamer over de politie-cao (27 februari 2008) heeft de minister van BZK toegezegd om het Centraal Planbureau te vragen de inkomensgevolgen van het eindbod voor een nieuwe politie-cao van 13 februari 2008 te bepalen.

Concreet heeft BZK het CPB gevraagd om te bepalen wat het eindbod van de minister voor politiemensen inhoudt:

  • zowel netto als koopkracht afzonderlijk voor alle jaren (2008, 2009, 2010);
  • zowel in euro's als in procenten afzonderlijk voor alle jaren (2008, 2009, 2010);
  • zowel de structurele loonverhoging als de incidentele loonsverhoging (in 2008 en 2009).

Deze notitie bevat grotendeels de gevraagde analyse. De opbouw van deze notitie is als volgt. Paragraaf 2 vat het eindbod voor de politie-cao samen. Paragraaf 3 beschrijft de uitgangspunten voor de berekening van de inkomenseffecten. Paragraaf 4 bevat de berekende inkomenseffecten zelf.

Lees meer over