June 21, 2013

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

De ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het CPB gezamenlijk verzocht om de budgettaire en inkomenseffecten door te rekenen van de Wet Uniformering Loonbegrip.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Read more about