21 juni 2013

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

De ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het CPB gezamenlijk verzocht om de budgettaire en inkomenseffecten door te rekenen van de Wet Uniformering Loonbegrip.
No title

In deze CPB Notitie wordt ingegaan op de budgettaire effecten en de inkomenseffecten voor werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. De inkomenseffecten voor zzp’ers, dga’s en vroeggepensioneerden kunnen door het CPB niet worden bepaald, omdat het daar geen instrumentarium voor heeft.

Downloads

Auteurs

Daniel van Vuuren
Miriam Gielen