May 16, 2011

Innovatiebeleid in Nederland: De (on)mogelijkheden van effectmeting

Het CPB heeft de laatste jaren onderzoek gedaan naar een instrument om niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief de effecten van kennisbeleid op (materiële) welvaart in beeld te brengen. Dit CPB Achtergronddocument rapporteert over het deel van het programma dat gaat over het innovatiebeleid rond toegepast onderzoek en innovatie in Nederland.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Henry van der Wiel

Read more about