February 6, 2012

Kenmerken van wederuitvoerbedrijven

In dit CPB Achtergronddocument worden de kenmerken van Nederlandse (weder)uitvoerstromen en van (weder)uitvoerbedrijven in Nederland in kaart gebracht. Deze informatie is essentieel bij de inschatting van zowel het belang van de export voor de Nederlandse economie als de kansen voor exporterende bedrijven in Nederland.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Oscar Lemmers (CBS)
Pascal Ramaekers (CBS)