November 9, 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, Een analyse van tien verkiezingsprogramma’s op bereikbaarheidseffecten

Het thema 'Bereikbaarheid' in Keuzes in Kaart 2013-2017: Dit Achtergronddocument gaat in op welke verschillende politieke keuzes de partijen ten aanzien van bereikbaarheid hebben gemaakt, op welke wijze de planbureaus dit hebben geanalyseerd en tot welke resultaten dit heeft geleid.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Hans Hilbers (PBL); Barry Zondag (PBL); Jordy van Meerkerk (PBL)
Willemijn Weijschede- v.d. Straaten

Read more about