November 9, 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, Een analyse van tien verkiezingsprogramma’s op bereikbaarheidseffecten

Het thema 'Bereikbaarheid' in Keuzes in Kaart 2013-2017: Dit Achtergronddocument gaat in op welke verschillende politieke keuzes de partijen ten aanzien van bereikbaarheid hebben gemaakt, op welke wijze de planbureaus dit hebben geanalyseerd en tot welke resultaten dit heeft geleid.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Photo of Peter Zwaneveld
Peter Zwaneveld +31 6 15828119 Read more
Willemijn Weijschede- v.d. Straaten Read more
Photo of Annemiek Verrips
Annemiek Verrips +31 6 21885594 Read more
Hans Hilbers (PBL); Barry Zondag (PBL); Jordy van Meerkerk (PBL)