September 7, 2005

Liberalisation of the Dutch notary profession; reviewing its scope and impact

Doelstellingen liberalisering notariaat nog niet bereikt

Press release
De in 1999 doorgevoerde liberalisering van het notariaat beoogde twee effecten: lagere prijzen door een toename van concurrentie en het waarborgen van kwaliteit. De concurrentie blijkt te zijn toegenomen tussen 1999 en 2003, wat de afname van de concurrentie vanaf halverwege de jaren negentig per saldo heeft gecompenseerd.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Joëlle Noailly
Dick Morks

We discuss the changes brought with the new Notary Act of 1999, the political debates and lobbying preceding the introduction of the Act, and its impact on the profession. We go into the likely effects on key indicators, including entry, notary fees and the (perceived) quality of service. We place the Dutch experiences in an international context by comparing the Dutch notary profession to the organisation and regulation of the profession in other countries, including the US, Quebec, Germany and Belgium.

Authors

Nicole Kuijpers
Joëlle Noailly
Ben Vollaard