September 19, 2000

Macro Economic Outlook 2001

Macro Economische Verkenning 2001

Press release

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Spokesmen

Dick Morks Read more

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De Macro Economische Verkenning (MEV) wordt jaarlijks in september gepubliceerd.

Contacts

Edwin van de Haar Read more
Dick Morks Read more

Read more about