September 17, 2002

Macro Economic Outlook 2003

Macro Economische Verkenning 2003

Press release
De Nederlandse economie herstelt zich vooralsnog traag van de conjuncturele teruggang. De economische groei zal dit jaar naar verwachting uitkomen op een magere 0,5%, terwijl voor 2003 een lichte versnelling naar 1,5% wordt geraamd. De opleving van de wereldeconomie lijkt iets minder uitbundig uit te komen dan eerder geraamd.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De Macro Economische Verkenning (MEV) wordt jaarlijks in september gepubliceerd.

Read more about