December 20, 2000

Naar een efficiënter milieubeleid; een maatschappelijk-economische analyse van vier hardnekkige milieuproblemen.

Goede mogelijkheden om meer resultaat te boeken met milieubeleid

Press release
Het milieubeleid kan belangrijk worden versterkt door bij het bepalen van doelstellingen expliciet rekening te houden met maatschappelijke kosten-baten afwegingen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.