June 19, 2012

Nadere analyse van houdbaarheidswinst en saldodoelstellingen voor de komende kabinetsperiode

Er is onduidelijkheid ontstaan over de budgettaire implicaties voor de komende kabinetsperiode (zie CPB Policy Brief 2012/01). Gezien het maatschappelijke belang van deze discussie en gezien de noodzaak alle betrokkenen gelijk te informeren, verschaft deze notitie helderheid over de bedragen die voortvloeien uit diverse redeneringen.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.