19 juni 2012

Nadere analyse van houdbaarheidswinst en saldodoelstellingen voor de komende kabinetsperiode

Er is onduidelijkheid ontstaan over de budgettaire implicaties voor de komende kabinetsperiode (zie CPB Policy Brief 2012/01). Gezien het maatschappelijke belang van deze discussie en gezien de noodzaak alle betrokkenen gelijk te informeren, verschaft deze notitie helderheid over de bedragen die voortvloeien uit diverse redeneringen.
No title

De afgelopen week is onduidelijkheid ontstaan over de budgettaire implicaties voor de komende kabinetsperiode van de Economische Verkenning tot en met 2017 (CPB Policy Brief 2012/1). Deze onduidelijkheid heeft twee oorzaken. Ten eerste werd een uitspraak over de ombuigingen die nodig zijn om het feitelijke saldo in 2017 op nul te krijgen in een aantal publicaties ten onrechte opgevat als een aanbeveling om dit ook daadwerkelijk te doen. Een tweede oorzaak is de grote tijdsdruk waaronder de verkenning is tot stand gekomen als gevolg van de late afronding van de politieke besluitvorming over het Begrotingsakkoord en de noodzaak om de Economische Verkenning snel beschikbaar te hebben ten behoeve van de opstelling van de verkiezingsprogramma’s. Daardoor ontbrak een analyse van de verbetering van de houdbaarheid als gevolg van het beleid van het Kabinet Rutte-Verhagen en de afspraken in het Begrotingsakkoord. Tevens is bij de presentatie van een aantal begrotingsbedragen in 2017 gerekend met het bbp in 2017 in prijzen 2017, terwijl de analyse in Keuze in Kaart wordt gebaseerd op bedragen in prijzen 2012.

Het CPB is van diverse kanten gevraagd om aanvullende informatie. Gezien het maatschappelijke belang van deze discussie en gezien de noodzaak alle betrokkenen gelijk te informeren, verschaft het CPB in deze CPB Notitie helderheid over de bedragen die voortvloeien uit diverse redeneringen.

Downloads