January 5, 2004

Op weg naar de diensteneconomie: De verwevenheid tussen industrie en diensten, gemeten in werkgelegenheid

Een populaire bezigheid onder economen is het benoemen van de (banen)-“motor” van de economie: de sector die de economische ontwikkeling bij uitstek stuwt.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Paul Arnoldus