5 januari 2004

Op weg naar de diensteneconomie: De verwevenheid tussen industrie en diensten, gemeten in werkgelegenheid

Een populaire bezigheid onder economen is het benoemen van de (banen)-“motor” van de economie: de sector die de economische ontwikkeling bij uitstek stuwt.

Minder vaak wordt benadrukt dat zo’n sector dat niet op eigen houtje doet, maar deze rol alleen kan vervullen in relatie met andere sectoren, die als afzetmarkt of toeleverancier fungeren.

Deze notitie beziet de economische structuur van Nederland, in het bijzonder de relatie tussen de industrie en de tertiaire diensten: in hoeverre zijn deze twee sectoren op elkaaraangewezen en welke sector heeft daarin de overhand. In dit verband richt het onderzoek zich ook op de recente verschuivingen in de onderlinge krachtsverhouding. Aanleiding daarvoor is de recente dynamiek van de diensten in de afgelopen hausse.

Auteurs

Paul Arnoldus