February 28, 2005

Over de beoordeling van de economische ratio van innovatiebeleidsinstrumenten

Het Ministerie van Economische Zaken tracht aan de Tweede Kamer inzicht te geven over de effectiviteit van het innovatiebeleidsinstrumentarium met de publicatie MEET (=Monitoring van de Effectmeting van het EZ Technologie instrumentarium). Inmiddels zijn drie van deze publicaties verschenen, in 2000, 2001 en 2004.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Maarten Cornet
Bert Minne

Read more about