January 15, 2002

Over de interpretatie van schattingen van het private en het sociale rendement van R&D

Research en Development (R&D) is goed voor output. Niet alleen eigen R&D is goed voor de eigen output van een bedrijf of sector, maar ook R&D van andere bedrijven/sectoren is goed voor de eigen output: R&D heeft uitstralingseffecten of spillovers naar andere bedrijven en sectoren.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Maarten Cornet Read more
Erik Canton Read more
Alex Hoen Read more

Read more about