15 januari 2002

Over de interpretatie van schattingen van het private en het sociale rendement van R&D

Research en Development (R&D) is goed voor output. Niet alleen eigen R&D is goed voor de eigen output van een bedrijf of sector, maar ook R&D van andere bedrijven/sectoren is goed voor de eigen output: R&D heeft uitstralingseffecten of spillovers naar andere bedrijven en sectoren.

De observatie van kennisstromen is echter nog geen evidentie van R&D-spillovers, omdat zulke kennisstromen kunnen zijn geïnternaliseerd door betrokken partijen. In zo'n geval observeert de onderzoeker wel de kennisstromen, maar niet de coördinatiemechanismen of instituties waaruit zij voortkomen. Dit memorandum beschrijft hoe en wanneer schattingsresultaten van de impact van eigen en vreemde R&D op TFP-groei wel of niet geïnterpreteerd kunnen worden als evidentie van marktfalen waarvoor de markt zelf niet heeft kunnen corrigeren.

Auteurs

Maarten Cornet
Erik Canton
Alex Hoen

Lees meer over