January 24, 2012

Plausibiliteitstoets Outcome-berekening NMa

De NMa publiceert jaarlijks een schatting van wat het werk van de NMa oplevert voor consumenten en afnemers in termen van welvaart. Met het periodiek publiceren van deze ‘outcome’ wil de NMa de kwantificeerbare baten in termen van afnemerswelvaart van haar handelen in beeld brengen.
No title

We are sorry, there is no English translation of this page.

Authors

Paul de Bijl
Michiel Bijlsma
Henry van der Wiel
Gijsbert Zwart