24 januari 2012

Plausibiliteitstoets Outcome-berekening NMa

De NMa publiceert jaarlijks een schatting van wat het werk van de NMa oplevert voor consumenten en afnemers in termen van welvaart. Met het periodiek publiceren van deze ‘outcome’ wil de NMa de kwantificeerbare baten in termen van afnemerswelvaart van haar handelen in beeld brengen.
No title

Op verzoek van de NMa heeft het CPB de berekening getoetst. In deze beknopte plausibiliteitstoets beoordeelt het CPB, op hoofdlijnen, de zorgvuldigheid bij het berekenen van de outcome en de redelijkheid van de orde van grootte van de outcome. De conclusies van deze plausibiliteitstoets zijn als volgt: (i) het proces van de outcomeberekening lijkt zorgvuldig te zijn doorlopen; (ii) de methodiek maakt gebruik van vuistregels die grosso modo aansluiten bij de economische literatuur; en (iii) de interpretatie van de outcome kan op sommige punten voorzichtiger.

Downloads

Auteurs

Paul de Bijl
Michiel Bijlsma
Henry van der Wiel
Gijsbert Zwart