May 16, 2007

Post-initiële Scholing en Werkloosheid

De Sociaal Economische Raad (SER) vindt effectieve scholings- en ‘leven lang leren’-faciliteiten voor werkenden onmisbaar in een activerende participatiemaatschappij. In dit kader beveelt de SER de introductie van individuele scholingsfaciliteiten aan.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Frans Suijker
Rocus van Opstal
Bart Verbeet