16 mei 2007

Post-initiële Scholing en Werkloosheid

De Sociaal Economische Raad (SER) vindt effectieve scholings- en ‘leven lang leren’-faciliteiten voor werkenden onmisbaar in een activerende participatiemaatschappij. In dit kader beveelt de SER de introductie van individuele scholingsfaciliteiten aan.

Dit memorandum gaat over de vraag in hoeverre intensievere scholing van werknemers de werkloosheid, en daarmee het beroep op de sociale zekerheid, kan verminderen. De aanvullende scholing van werknemers tijdens hun loopbaan wordt aangeduid als post-initiële scholing. De hypothese is dat post-initiële scholing de flexibiliteit op de arbeidsmarkt vergroot en daardoor de werkloosheid doet afnemen. Micro-studies naar het effect van post-initiële scholing op de kans om een baan te behouden en de kans op werkloosheid leveren geen eenduidig beeld op. Op basis van eigen schattingen van het model van Blanchard en Wolfers met recente internationale paneldata kunnen we op macro niveau geen bewijs vinden dat post-initieel onderwijs een effect heeft op de werkloosheid. Eerder OECD-onderzoek hiernaar leverde hetzelfde resultaat op. De empirische aanwijzingen roepen de vraag op of (gedeeltelijke) collectieve financiering van nieuwe individuele scholingsfaciliteiten efficiënt is. Immers, werkgevers en werknemers worden nu al via een hogere productiviteit en een hoger loon beloond voor extra scholingsinspanningen.

Downloads

Auteurs

Frans Suijker
Rocus van Opstal
Bart Verbeet

Lees meer over