December 19, 2002

Potentiële groei en output gap: Achtergrondnotitie bij CPB Document 26 - december 2002

Dit memorandum beschrijft de berekening van de potentiële groei, en de daaruit volgende consequenties voor de output gap en raming van de feitelijke groei.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Read more about