19 december 2002

Potentiële groei en output gap: Achtergrondnotitie bij CPB Document 26 - december 2002

Dit memorandum beschrijft de berekening van de potentiële groei, en de daaruit volgende consequenties voor de output gap en raming van de feitelijke groei.

In de berekening van de potentiële groei volgen wij de productiefunctie methode die uitgebreid beschreven is in Don (2001) en de Economische Verkenning 2003-2006.

De berekening bevat een aantal stappen. Allereerst berekenen wij de potentiële groei voor de periode 2004-2007 onder de veronderstelling dat geen nieuwe beleid wordt ingezet in die periode. Vervolgens wordt de invloed van de voostellen uit het Strategisch Akkoord op de potentiële groei en output gap in kaart gebracht.

Ook wordt het kader over de gevoeligheid van het EMU-saldo voor veranderingen in de hoogte van de economische groei toegelicht.

Auteurs

Peter Broer
Albert van der Horst