November 16, 2009

Probleemanalyse en daaruit volgende project- en nulalternatieven in KBA's

Uit gebruik van de OEI-leidraad (Eijgenraam e.a., 2000) is gebleken dat er een missing link is tussen de hoofdstukken 2 en 3. Waar hoofdstuk 2 gaat over de plaats en de rol van de KBA in de besluitvorming, zoemt hoofdstuk 3 in op de projecteffecten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Ioulia Ossokina
Carel Eijgenraam

Read more about