16 november 2009

Probleemanalyse en daaruit volgende project- en nulalternatieven in KBA's

Uit gebruik van de OEI-leidraad (Eijgenraam e.a., 2000) is gebleken dat er een missing link is tussen de hoofdstukken 2 en 3. Waar hoofdstuk 2 gaat over de plaats en de rol van de KBA in de besluitvorming, zoemt hoofdstuk 3 in op de projecteffecten.

'Projecteffecten zijn te omschrijven als de verschillen tussen het ontwikkelingspad met en het ontwikkelingspad zonder uitvoering van het project'.

Wat hier ontbreekt, is een omschrijving van wat een project is en wat een bijpassend nulalternatief is. Deze begrippen worden wel in de begrippenlijst gedefinieerd, maar in de tekst van de OEI-leidraad wordt aan de uitleg ervan relatief weinig aandacht besteed.

In dit memorandum worden deze begrippen met behulp van voorbeelden bij gebiedsontwikkeling nader uitgelegd ten behoeve van opdrachtgevers van KBA's.

Wij beperken ons hierin tot de eerste twee stappen van het stappenplan uit hoofdstuk 6 van de OEIleidraad, namelijk:

  • probleemanalyse;
  • projectdefinitie.

Auteurs

Ioulia Ossokina
Carel Eijgenraam

Lees meer over