April 6, 2004

Raming bijstandsvolume in CEP2004

In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB), die op 1 januari 2004 in werking is getreden, krijgen gemeenten jaarlijks een eigen budget voor de bijstandsuitgaven.

We are sorry, unfortunately there is  no English translation of this page.

Authors

Hans Stegeman
Daniel van Vuuren