6 april 2004

Raming bijstandsvolume in CEP2004

In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB), die op 1 januari 2004 in werking is getreden, krijgen gemeenten jaarlijks een eigen budget voor de bijstandsuitgaven.

Het macrobudget, dat wil zeggen het totale budget voor alle gemeenten, wordt bepaald aan de hand van ramingen van het bijstandsvolume in het Centraal Economisch Plan (CEP) en de Macro Economische Verkenning (MEV).

Gezien het toegenomen belang van de raming van het aantal bijstandsuitkeringen is de ramingsregel voor de bijstand nog eens tegen het licht gehouden.

Downloads

Auteurs

Hans Stegeman
Daniel van Vuuren