August 17, 2005

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2006

Het aantal personen jonger dan 65 jaar dat in 2005 daadwerkelijk een bijstandsuitkering ontvangt, bedraagt naar verwachting 340 000. Het bijstandsvolume relevant voor de definitieve vaststelling van het macrobudget 2005 in het kader van de Wet Werk en Bijstand komt hoger uit, namelijk op 361 000 personen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Read more about