17 augustus 2005

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2006

Het aantal personen jonger dan 65 jaar dat in 2005 daadwerkelijk een bijstandsuitkering ontvangt, bedraagt naar verwachting 340 000. Het bijstandsvolume relevant voor de definitieve vaststelling van het macrobudget 2005 in het kader van de Wet Werk en Bijstand komt hoger uit, namelijk op 361 000 personen.

Gewijzigde conjuncturele inzichten en veranderingen in het beleid van de rijksoverheid (WW-maatregelen en kinderalimentatiestelsel) zorgen voor een neerwaartse aanpassing van het voor het budget relevante bijstandsvolume met 2 000 personen ten opzichte van het Centraal Economisch Plan 2005.

Voor 2006 raamt het CPB een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden met 7 000 personen naar 347 000. Een vertraagde doorwerking van de stijging van de werkloze beroepsbevolking in eerdere jaren en beleidsmaatregelen van de rijksoverheid zijn hiervoor verantwoordelijk.

Auteurs

Hans Stegeman
Frans Suijker