September 18, 2007

Raming van het bijstandsvolume in MEV 2008 en Actualisatie Economische Verkenning 2008 - 2011

De gunstige conjunctuur leidt tot een forse verdere daling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2007 en 2008. Beleidsmaatregelen als het herkeuren van WAO'ers, de hervorming van de WW en het generaal pardon voor asielzoekers onder de oude vreemdelingenwet beperken deze daling nog enigszins.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Frans Suijker