February 3, 2006

Reële contractloonstijging op lange termijn

De hoogte van de reële contractloonstijging is van belang voor de bepaling van de benodigde dekkingsgraad voor welvaartsvaste pensioenen. De internationale literatuur biedt hiervoor weinig houvast, aangezien pensioenen in het buitenland veelal worden geïndexeerd met prijzen of brutolonen en niet met contractlonen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Marcel Lever