3 februari 2006

Reële contractloonstijging op lange termijn

De hoogte van de reële contractloonstijging is van belang voor de bepaling van de benodigde dekkingsgraad voor welvaartsvaste pensioenen. De internationale literatuur biedt hiervoor weinig houvast, aangezien pensioenen in het buitenland veelal worden geïndexeerd met prijzen of brutolonen en niet met contractlonen.

Dit memorandum geeft een indicatie voor de reële contractloonstijging op lange termijn (tot 2040).

De reële contractloonstijging ligt op lange termijn waarschijnlijk tussen 1% à 2% per jaar; op kortere termijn waarschijnlijk tussen 1% en 1½% per jaar. Dit spoort met de veronderstellingen in de recente literatuur over pensioenen. De Nederlandse toezichthouder voor pensioenfondsen (DNB) staat toe dat pensioenfondsen rekenen met een reële loonstijging van 1%. De reële contractloonstijging in de collectieve sector ligt mogelijk iets lager dan die in de marktsector, maar het verschil is in de toekomst waarschijnlijk niet meer zo groot als in het verleden.

Downloads

Auteurs

Marcel Lever