June 17, 2011

Reactie op Research en Development aftrek

In het memo 'Een research en development aftrek (RDA)' d.d. 19 mei 2011 van het ministerie van EL&I wordt een voorstel beschreven ter invulling van een afspraak in het Regeerakkoord (RA). Daarin is een schuif opgenomen van € 500 mln innovatie- en ondernemerschapssubsidies naar € 500 mln lastenverlichting.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Henry van der Wiel