July 1, 2011

Rentehobbelopslag wga in 2012

Net als in voorgaande jaren heeft SZW het CPB vragen gesteld over de rentehobbelopslag in de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (wga). De rentehobbel is van belang om eerlijke concurrentie tussen publieke (UWV) en private verzekeraars te bewerkstelligen.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Frank van Es

Read more about