1 juli 2011

Rentehobbelopslag wga in 2012

Net als in voorgaande jaren heeft SZW het CPB vragen gesteld over de rentehobbelopslag in de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (wga). De rentehobbel is van belang om eerlijke concurrentie tussen publieke (UWV) en private verzekeraars te bewerkstelligen.
No title

Een private verzekeraar heeft namelijk (tijdelijke) meerkosten omdat hij nog vermogen dient op te bouwen. De vragen zijn:

1. Hoe hoog is de rentehobbel in 2012 bij strikte toepassing van de in de memorie van toelichting van de Wet Invoeringswet WIA beschreven systematiek?

2. Welke correcties vanwege samenstellingseffecten en instroom vanuit het vangnet ZW adviseert het CPB hierop toe te passen?

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 206.2 KB

Auteurs

Frank van Es

Lees meer over