March 13, 2012

Rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse

Het CPB gaat in zijn bijdrage voor het rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming vooral in op de Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse (MKBA) Waterveiligheid 21e eeuw (kortweg: MKBA WV21).
No title

We are sorry, there is no English translation of this page.

Contacts

Photo of Peter Zwaneveld
Peter Zwaneveld +31 6 15828119 Read more

Read more about