November 4, 2013

Schaalgrootte

Deze CPB Notitie werkt het begrip schaalgrootte in semi-publieke sectoren uit in relatie tot marktordening en publieke belangen. De opzet van deze notitie bestaat uit een beknopte vergelijking tussen private en semi-publieke sectoren langs drie lijnen: kwaliteit, keuzemogelijkheden voor afnemers en governance.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Paul de Bijl