December 11, 2009

Second opinion kKBA Agenda voor de Afsluitdijk

Een toets in het kader van de Wet op Waterkering wees in 2006 uit dat de Afsluitdijk in zijn functie als waterkering niet langer voldoet aan alle eisen. Rijkswaterstaat (RWS) is daarop gestart met een verkenning naar een toekomstbestendige Afsluitdijk.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.