September 29, 2006

Second opinion maatschappelijke kosten en baten uitbreiding H-gastransportnet

Gas Transport Services B.V. (GTS) heeft aan de Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een voorstel voorgelegd voor uitbreiding van het Nederlands transportnet voor hoog-calorisch gas (H-gas).

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about