December 18, 2013

Second opinion Voorverkenning kosten en baten Deltaprogramma Zoetwater en aanbevelingen voor vervolganalyse

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt in deze CPB Notitie een second opinion van deze Voorverkenning gegeven. De meerwaarde van deze second opinion is vooral gelegen in aanbevelingen voor vervolganalyse, zoals de opzet van de toekomstige maatschappelijke kosten-batenanalyse over de zoetwatervoorziening in Nederland.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Frits Bos +31 6 25063936 Read more
Photo of Peter Zwaneveld
Peter Zwaneveld +31 6 15828119 Read more

Read more about