April 1, 2002

Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht

Analyse ICES-projecten door planbureaus geeft inzicht in doelmatige investeringsstrategie voor volgende kabinetten

Press release
In een analyse van een groot aantal investeringsplannen van Rijk en regio's beoordelen de planbureaus tien procent van de claims als robuust: de baten overtreffen naar verwachting de kosten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors