September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van D66

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Daniel van Vuuren