23 september 2013

Tegenbegroting 2014 van D66

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2014, zoals deze door het CPB in de MEV 2014 zijn verwerkt.

D66 trekt in zijn tegenbegroting voor 2014 2,1 mld euro uit voor extra collectieve uitgaven, met name aan de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector, de sociale zekerheid en het onderwijs. De partij buigt 0,6 mld euro om op onder andere veiligheid en sociale zekerheid. D66 verlicht de EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen met 0,5 mld euro. De niet-EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen worden verlaagd met 0,3 mld euro. De lasten op inkomen en arbeid worden verlaagd en de lasten op milieu worden verhoogd. Als gevolg laat D66 het EMU-saldo in 2014 ex ante met 2,0 mld euro (0,3% bbp) verslechteren ten opzichte van de MEV. De overheidsuitgaven worden na 2014 beperkt door de invoering van een inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg, het besparen op loonkostensubsidies in de Participatiewet en het beperken van de maximale duur van een WW-uitkering. Dit is gunstig voor het EMU-saldo na 2014.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 934.4 KB

Auteurs

Daniel van Vuuren