September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van het CDA

Het CPB heeft op verzoek van het CDA de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien.
Main image

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about