23 september 2013

Tegenbegroting 2014 van het CDA

Het CPB heeft op verzoek van het CDA de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2014, zoals deze door het CPB in de MEV 2014 zijn verwerkt.

Het CDA buigt in zijn tegenbegroting voor 2014 2,7 mld euro om, met name op de sociale zekerheid, zorg en onderwijs. De partij verlicht de EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen met 2,5 mld euro. De lasten op inkomen en arbeid, vermogen en winst en milieu worden verlaagd. De niet-EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen worden verlaagd met 0,1 mld euro. Het CDA trekt 1,2 mld euro uit voor extra collectieve uitgaven, met name aan de sociale zekerheid, bereikbaarheid en zorg. Als gevolg laat het CDA het EMU-saldo in 2014 ex ante met 1,1 mld euro (0,2% bbp) verslechteren ten opzichte van de MEV. Het CDA verkort de WW-duur, wat tot 2017 tot lagere overheidsuitgaven leidt; de maatregel heeft echter geen structureel effect.

Downloads

Auteurs

Daniel van Vuuren