February 12, 2003

Tight oligopolies: in search of proportionate remedies

Samenhangend beleid nodig voor het aanpakken van oligopolies

Press release
Voor het effectief aanpakken van markten met weinig bedrijven, zogeheten oligopolies, bepleit het Centraal Planbureau (CPB) een integraal beleid, waarbij mededingingsrechtelijke en andere instrumenten in samenhang worden bezien. Het is niet nodig om de bevoegdheden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) daarvoor uit te breiden.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

A useful distinction can be made between ‘unilateral effects' (oligopolistic firms realise supra-normal profits without co-ordinating their strategies) and ‘co-ordinated effects' (oligopolistic firms realise supra-normal profits by co-ordinating their strategies).

The study develops a ‘diagnostic approach', a tool that helps policy makers find proportionate remedies to tight oligopolies: (1) ‘prevent' a market from becoming a tight oligopoliy; (2) ‘cure' a currently tight oligopoly by changing the market structure; and (3) treat the symptoms of an established tight oligopoly. We apply this diagnostic approach to six cases of (potentially) tight oligopolies.

Authors

Marcel Canoy
S. Onderstal