March 17, 2009

Toetsnorm als de schade bij overstromen kan variëren

De vraag is gerezen of de toetsnorm voor waterveiligheid goed wordt bepaald als er geen rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de schade bij overstromen afhangt van de waterhoogte bij overstromen of de kans op die overstroming.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Carel Eijgenraam