December 20, 2002

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2001 - december 2002

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB, die altijd betrekking hebben op de verwachte ontwikkelingen in het lopend en komend jaar.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Johan Verbruggen